Advies door het college voor de positie van de speedpedelec in Almere

De speedpedelec (een snelle elektrische fiets) is sinds 1 januari 2017 als bromfiets aangemerkt, en moet sindsdien op de rijbaan rijden. Voor Almere betekent dit dat speedpedelecs tussen het autoverkeer rijden op de dreven.

Op deze routes voelen de speedpedelec rijders zich niet veilig, en automobilisten zien de speedpedelec als een fietser in plaats van bromfietser. Het college van burgemeester en wethouders heeft de voorkeur om de plaats op de weg van speedpedelecs in Almere te wijzigen, door deze met een ontheffing toe te laten op de fietspaden. Voordat hiertoe besloten wordt, zal de gemeenteraad hierover binnenkort worden geconsulteerd.

Geschreven door