Powergirl Zones nu officieel van start!

Dinsdag 19 januari was het zover: de eerste sportorganisaties tekenden de intentieverklaring van Powergirlz en zijn vanaf heden officieel ‘Powergirl Zones’. Powergirlz is een beweging die ernaar streeft om – in samenwerking met sportprofessionals – gelijke (beweeg)kansen te creëren voor meisjes.

Dit is belangrijk omdat veel meiden stoppen met sporten rond hun pubertijd, wat slecht is voor hun fysieke en mentale gezondheid. De Zones gaan daar verandering in brengen.

Dat veel meiden stoppen met sporten of er überhaupt niet aan beginnen heeft onder andere te maken met stereotypering. Het beeld heerst namelijk dat meiden minder goed zijn in sport of minder fanatiek zijn; dat sommige sporten meer voor mannen zouden zijn en andersom. Powergirlz is er juist van overtuigd dat sport voor iedereen is en wil daarom de drempels die meiden ervaren om te gaan sporten wegnemen. Via de Zones wil Powergirlz ervoor zorgen dat meiden hun dromen kunnen najagen, met plezier kunnen sporten en op hun eigen ambitieniveau uitgedaagd worden, zodat de sportparticipatie van meiden kan worden vergroot. Het zelfvertrouwen van de meiden zal groeien en zo worden zij echte Powergirlz. 

Talent In Opleiding, La Taurina, Football Talent, Sciandri, Stichting de Schoor, Stichting Evenaar, en het Echnaton zijn de eerste organisaties die naar buiten treden als ‘Powergirl Zone’. Dit betekent dat deze organisaties de gedragscode van Powergirlz naleven en haar missie om gelijke (beweeg)kansen voor meiden te creëren nastreven. Elke organisatie geeft op haar eigen manier invulling hieraan. Ervaring en kennis worden gedeeld waardoor professionals beter in staat zijn om de meiden te binden aan sport. Alle verenigingen en sportaanbieders kunnen zich aansluiten bij Powergirlz. Het lokaal sportakkoord biedt verenigingen kansen om hierin ondersteund te worden. 

“Wij moedigen alle meiden in Almere aan om deze organisaties en Powergirlz in de gaten te houden en langs te komen bij (corona-proof) activiteiten”, zegt coördinator van de Powergirl Zones Daní Püttmann. Zij roept sportprofessionals op om ook onderdeel te worden van het netwerk van Powergirl Zones. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar info@powergirlz.nl  of kijken op de website  www.powergirlz.nl voor meer informatie.

Geschreven door