Vier op de vijf jonge scooterrijders rijden te hard

Utrecht – Ruim vier op de vijf jonge brom- en snorfietsers rijden wel eens te hard op de weg. Daarnaast geeft een ruime meerderheid aan dat zij het te hard rijden ook leuk vinden, blijkt uit onderzoek van stichting TeamAlert.

In Nederland zijn de snor- en bromfiets (scooter) een populair vervoersmiddel. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er ruim 1,2 miljoen scooters rondrijden in het land. Veel jongeren maken gebruik van een brom- of snorfiets. Zij hebben echter een hoog ongevalsrisico; de scooter is namelijk een kwetsbaar vervoermiddel met weinig bescherming voor de bestuurder. Daarnaast zijn jonge scooterrijders nog onervaren bestuurders, waardoor de kans groter is dat ze betrokken zijn bij een ongeluk ten opzichte van oudere, ervaren scooterrijders.

Te hard rijden is normaal

TeamAlert deed kwantitatief onderzoek naar de risicogedragingen van jonge scooterrijders tussen de 16 en 24 jaar. Uit het onderzoek, met in totaal 488 deelnemers, blijkt dat ruim 85% van de bromfietsers en ruim driekwart van de snorfietsers wel eens te hard rijdt. De redenen verschillen wel tussen de bromfietsers en de snorfietsers. Een ruime meerderheid van de bromfietsers rijdt te hard zodat ze mee kunnen rijden met het verkeer op de rijbaan, terwijl twee op de vijf van de snorfietsers te hard rijdt om niet ingehaald te worden door e-bikes of racefietsers. Daarnaast willen de scooterrijders graag op tijd of sneller op hun plek van bestemming zijn. Zeven op de tien ondervraagden vinden het te hard rijden leuk. De jongeren zien het te hard rijden als een sociale norm: iedereen doet het, dus doen zij het ook.

Zonder mobiel de weg kwijt

In het onderzoek is ook gekeken naar het telefoongebruik van scooterrijders tijdens het rijden. Ruim de helft van de ondervraagden gebruikt zijn telefoon tijdens het rijden om te kunnen navigeren en bijna twee derde om muziek te luisteren. Slechts een kleine groep scooterrijders (13%) verstuurt wel eens een berichtje op de scooter en ruim een kwart gebruikt hun telefoon om te bellen tijdens het rijden. 90% van de deelnemers geeft aan dat het gebruiken van een telefoon tijdens het scooter rijden gevaarlijk en onhandig is.

Tot slot is ook onderzocht hoe de scooterrijders kijken naar de pakkans als zij te hard rijden. De helft van de ondervraagden schat de kans klein in dat zij staande worden gehouden door de politie als zij bijvoorbeeld te hard rijden. Wel schat bijna twee op de vijf scooterrijders de gevolgen van een staandehouding groot in. Uit eerder onderzoek van TeamAlert bleek dat jongeren vooral bang zijn voor een WOK-melding, waardoor de scooter opnieuw moet worden gekeurd en er tijdelijk niet op gereden mag worden.

TeamAlert wil scooter rijdende jongeren helpen om hen veilig door het verkeer te laten gaan. De organisatie zet zich in om jonge brom- en snorfietsers te laten inzien dat te snel rijden op een scooter gevaarlijk is, door bijvoorbeeld voorlichting te geven aan jongeren over veilig rijgedrag op de scooter. Daarnaast is het belangrijk om de subjectieve pakkans, de verwachte kans dat je kan worden staande gehouden door de politie, te verhogen. Dat kan door bijvoorbeeld ervaringsverhalen te delen, zodat jongeren verkeersovertredingen mijden en zich beter gedragen in het verkeer.

Geschreven door