SPORTING ALMERE stopt samenwerking MET FOOTBALL TALENT.

In de afgelopen periode zijn door het bestuur van de vereniging Sporting Almere een aantal feiten geconstateerd die het vertrouwen in een goede voortzetting van de samenwerking tussen haar en Football talent ter discussie stellen. Er is herhaaldelijk gepoogd om daarover in gesprek te gaan met Football Talent, helaas is daar steeds negatief en afwijzend op gereageerd. 

communicatie

Tegelijkertijd worden instructies met betrekking tot de organisatie en uitvoering van de activiteiten, de communicatie daarover als ook de financiële afwikkeling volkomen genegeerd. Het bestuur kan onder die condities niet anders dan de samenwerking met Football talent beëindigen en heeft dit op 28 Februari aangezegd. Football talent en haar medewerkers is daarbij vriendelijk verzocht om lopende en geplande activiteiten uit naam van Sporting Almere per direct op te schorten en zich niet langer op het sportpark van de vereniging te begeven. 

Recreatie sport

Een voetbalvereniging biedt ruimte aan prestatief voetbal, maar recreatiesport vormt de basis. Wanneer afspraken daarover niet worden nagekomen, geen dialoog meer mogelijk is en het belang van enkelen het belang van de vereniging overstijgt dan dient een bestuur in te grijpen en dat hebben wij dan ook gedaan. Teams en vrijwilligers die zich in deze visie kunnen vinden zijn vanaf donderdag 4 Maart 2021 dan ook weer van harte welkom om te komen trainen. Met deze mensen zullen wij op korte termijn ook een digitale bijeenkomst organiseren om de toekomst van de vereniging Sporting Almere verder te bespreken laat voorzitter Peter van Eijk namens het bestuur van Sporting Almere weten.

Geschreven door