Vitree start centraal servicepunt voor aanmelding en advies

Om jongeren, ouders en professionals gerichter te kunnen informeren werkt jeugdhulp organisatie Vitree met ingang van februari vanuit één centraal Servicepunt Advies & Aanmelding. 

Telefonisch aanmelden en advies

Voor alle vragen en aanmeldingen is Vitree bereikbaar via één centraal telefoonnummer.
Bel voor een aanmelding en vragen over jeugdhulp 088 32 32 111

Online aanmelden

Ook kun je op www.vitree.nl/adviesenaanmelding het online advies en aanmeldformulier invullen. Een medewerker van Vitree neemt na ontvangst van het formulier dan zo snel mogelijk contact met je op.

Uitzonderingen

De aanmeldroute voor 24-uurszorg in Flevoland (jeugdhulp met verblijf) en voor crisiszorg blijft ongewijzigd. De contactgegevens zijn te vinden op de volgende websites:
24-uurszorg Flevoland: www.jeugdcentraalflevoland.nl
Crisiscoördinatiepunt: www.vitree.nl/crisis

Geschreven door