Stand van zaken aanbesteding contracten Jeugdhulp zonder Verblijf

De contracten Jeugdhulp zonder Verblijf lopen op 31-12-2022 af. De gemeente wilde na een aanbestedingsprocedure in 2022 nieuwe overeenkomsten aangaan voor Jeugdhulp zonder verblijf met als ingangsdatum 1-1-2023. Door diverse omstandigheden is het niet gelukt om deze planning voor de aanbesteding en contractering te realiseren, waardoor zij geen nieuwe overeenkomsten kunnen afsluiten per 1-1-2023.

De start van de beoogde aanbestedingsprocedure wordt uitgesteld tot een nader te bepalen moment. Op dit moment verkent de gemeente diverse scenario’s en in september 2022 wordt een besluit genomen over de planning en fasering van de aanbesteding Jeugdhulp zonder Verblijf. Op dat moment wordt ook meer duidelijk over de duur van de verlengingstermijn van de lopende overeenkomsten.

Verder wil de gemeente de tarieven voor de levering van de producten die vallen onder de huidige overeenkomsten Jeugdhulp zonder Verblijf herijken. Dit is nodig om deze tarieven te laten voldoen aan de landelijke handreikingen en standaarden in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet. Deze herijking start in juli 2022. Kort na bekendmaking van de planning en fasering van de aanbesteding, organiseert de gemeente Almere een bijeenkomst waarin de aanpak en planning van de tariefherijking wordt toegelicht.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan bij Tamara van Zwieten-Bakker, tmmebakker@almere.nl. Voor vragen en meer informatie kun je ook bij haar terecht.

Geschreven door