Gemeente start onderzoek naar datacenter hyperconnectiviteitshub in Almere/Zeewolde

Het college start een verkenning naar de inpassing van een datacenter hyperconnectiviteitshub in Almere/Zeewolde en is bereid de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken in Oosterwold. Daarbij wil het college de randvoorwaarden verkennen en daarover de raad consulteren om zo met de raad een goede afweging te kunnen maken of de gemeente de vorming van een hyperconnectiviteitshub wil faciliteren.

Vanwege de toenemende vraag naar datacentercapaciteit in de MRA(MetropoolRegioAmsterdam), is de MRA op zoek gegaan naar alternatieve locaties in de regio voor een 4e datacenterhub voor datacenters die afhankelijk zijn van goede, snelle dataconnectiviteit. De locatie bij Almere/ Zeewolde (Oosterwold) is in deze zoektocht als voorkeurs locatie naar voren gekomen.

Geschreven door