50Plus vraagt debat aan over bouwbeperkingen

De fractie van 50Plus in de gemeenteraad heeft een interpellatiedebat aangevraagd naar aanleiding van het bericht over een woningbouwstop door problemen met stroomlevering. Donderdag werd bekend dat de stroomlevering in gevaar komt. 50Plus noemt dat verontrustend en alarmerend.

Het bericht van een directe stop komt als een donderslag bij heldere hemel, nadat er nog niet zolang geleden een woondeal gesloten is met het Rijk. 50Plus vindt het essentieel om deze kwestie grondig te onderzoeken en de mogelijke impact ervan op de groei en ontwikkeling van de gemeente te begrijpen. Het nieuws over de beperkingen op het bouwen van nieuwe woningen heeft niet alleen directe gevolgen voor de huisvestingssituatie, maar ook voor de algehele stedelijke planning en economische vooruitzichten van Almere. Tevens heeft dit een direct gevolg op alle aan verduurzaming gerelateerde onderwerpen binnen Almere.

50Plus wil in een interpellatiedebat van het college horen hoe het mogelijk is dat deze directe crisis is ontstaan, wat er aan maatregelen is bedacht en wat de plannen voor de toekomst zijn. Een debat biedt de gelegenheid om een diepgaande discussie te voeren over de noodzakelijke stappen om de problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat de groei van Almere niet wordt belemmerd door technische beperkingen.

Voor 50Plus is verduurzaming een belangrijk item, maar voorop dient te staan dat de continuïteit van de verduurzaming – met name op lange termijn – zeker moet zijn. Dit kan alleen wanneer dit op een manier gebeurt die haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar is.

Geschreven door