Almere wil sneller onderzoek aardwarmte

Almere heeft zich aangesloten bij het samenwerkingsverband Versnelling Aardwarmte in de regio Amsterdam.

Dit samenwerkingsverband zet aardwarmte op de kaart in de regio van Zandvoort tot Almere. Verschillende partijen, waaronder nu ook de gemeente Almere, werken samen om natuurlijke warmte uit de grond in te zetten om woningen, kassen en andere gebouwen te verwarmen.

Aardwarmte is als duurzame energiebron een alternatief voor fossiele brandstoffen. Daarbij is aardwarmte een betrouwbare energiebron. Het is niet afhankelijk van weer, wind of van het seizoen. In grote steden als Parijs en München wordt er al jaren gebruik van gemaakt.

Om de Metropoolregio Amsterdam aardgasvrij te maken, zijn er plannen gemaakt om in 2040 bijna een kwart van de gebouwen in het gebied met aardwarmte te verwarmen. Ook voor de tuinbouw, zoals rond Aalsmeer, is aardwarmte een belangrijk optie voor verduurzaming.

In de regio rond Amsterdam is aardwarmte tot nu toe beperkt toegepast, omdat onduidelijk is of de ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte. Om dit in kaart te brengen wordt ook in Flevoland de bodem onderzocht.

Geschreven door