Collegebesluiten van week 17-05/21-05

Wekelijks publiceert Omroep Almere de college besluiten

Projectopdracht en grex Havenhoofd

Het college heeft ingestemd om een projectopdracht en concept grondexploitatie voor project Havenhoofd ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. Project Havenhoofd is een plan van ontwikkelaar HBA voor de bouw van 20 appartementen. De gemeente geeft grond uit aan HBA en HBA zal op de eigen locatie op Havenhoofd, het voormalig restaurant Het Indisch Veerhuys, dan niet hoger bouwen dan het huidige horecagebouw nu hoog is. Het uitzicht van de omwonenden vanuit hun balkon recht op het Gooimeer blijft daarmee behouden.

De uitvoering van deze afspraken voor Project Havenhoofd kunnen alleen worden uitgevoerd als de gemeenteraad instemt met het voorstel en de grond in exploitatie neemt zodat de locatie aan HBA verkocht kan worden.

Flevolandse Norm op ondermijning

Het college heeft ingestemd met de Flevolandse Norm op ondermijning en de burgemeester zal deze intentieverklaring namens de gemeente Almere ondertekenen. De Flevolandse Norm is een samenwerking tussen de zes Flevolandse gemeenten en de provincie Flevoland en bevat diverse ambities die betrekking hebben op de aanpak van ondermijning. Doel is om gezamenlijk en op slagvaardige wijze barrières op te werpen tegen ondermijning. De intentie daarvan is dat alle Flevolandse gemeenten en provincie op den duur aan deze gezamenlijk opgestelde ambities zullen gaan voldoen. Uitgangspunt van de ‘Flevolandse Norm’ is dat criminelen in alle gemeenten binnen Flevoland dezelfde behandeling krijgen en dat een waterbedeffect moet worden voorkomen. Gemeenten die minder grote barrières opwerpen zijn namelijk vatbaarder voor georganiseerde criminaliteit.

Nadere regels subsidie coronamaatregel lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd

Het college heeft ingestemd met de nadere regels voor de uitvoering van een steunpakket van het kabinet voor lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd (zoals scoutinggroepen, speeltuinen, jeugd- en jongerenwerk, stads- en kinderboerderijen, kindervakantiewerk, jeugdkampen), die als gevolg van de lockdowns in 2020 financiële problemen ondervonden. De organisaties kunnen ter compensatie bij de gemeente een subsidieaanvraag indienen.

Nadere regels subsidie coronamaatregel lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd

Het college heeft ingestemd met de nadere regels voor de uitvoering van een steunpakket van het kabinet voor lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd (zoals scoutinggroepen, speeltuinen, jeugd- en jongerenwerk, stads- en kinderboerderijen, kindervakantiewerk, jeugdkampen), die als gevolg van de lockdowns in 2020 financiële problemen ondervonden. De organisaties kunnen ter compensatie bij de gemeente een subsidieaanvraag indienen.

Geschreven door