Erfgoedvereniging Heemschut steunt verzoek voor behoud Beurs

Erfgoedvereniging Heemschut is het eens met de Commissie Welstand en Erfgoed Almere. Die vreest dat de gemeente op het punt staat om een ‘onherstelbare fout te begaan’ door de Beurs te slopen.

De Beurs was het eerste gebouw in Almere Stad en moet daarom behouden blijven, meent Heemschut. De Erfgoedvereniging heeft daarom een brief gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van Almere. Heemschut vraagt in die brief om nader onderzoek meld Omroep Flevolan

Volgens Heemschut is het gebouw behoudens waardig en moet daarom uitgezocht worden hoe het kan worden ingepast in de plannen voor het Stationskwartier. De Commissie Welstand en Erfgoed Almere sprak eerder al haar zorgen uit over de plannen van de gemeente met het pand aan de Wisselweg.

Geschreven door