Subsidiekraan voor behartigen van belangen gaat dicht

Zo’n vijftig Almeerse belangenorganisaties hebben een brief gestuurd aan het stadsbestuur omdat zij zich zorgen maken over het dichtdraaien van de subsidiekraan. De organisaties zijn verenigd in het Breed Overleg+ (BO+).

In het nieuwe welzijnsbeleid van de gemeente staat dat er geen geld meer gaat naar belangenbehartiging. Het nieuwe beleid financiert alleen nog activiteiten die Almeerders verbindt of met elkaar in contact brengt. ‘Inspanningen die alleen gaan over vertegenwoordiging en belangenbehartiging in plaats van over het organiseren van feitelijke activiteiten voor inwoners, horen niet thuis in het welzijnsbeleid’, aldus de gemeente Almere.

De bezuinigingen treffen onder meer Stichting Almeerse Belangenbehartiging voor recreatie en integratie verstandelijke gehandicaten (ABRi), Stichting Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere (SOGA) of de Nederlandse Vereniging Autisme (NVA). Het gaat alleen om het deel van de subsidie voor het behartigen van de belangen. Er kan nog wel subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die zij organiseren voor hun doelgroep meld Omroep Flevoland

Onkosten vrijwilligers
Volgens BO+ wordt met het geld voor belangenbehartiging onder meer onkosten betaald van vrijwilligers. Bijvoorbeeld voor de vrijwilligers die Almeerders met een hulpvraag bijstaan bij het zogenaamde keukentafelgesprek. Daar beoordeelt een professional van de gemeente hoeveel hulp iemand nodig heeft. “Wij ondersteunen hen tot aan het moment van de beschikking en handelen echt vanuit het belang van de zorgvrager”, aldus Sietske van Oogen namens het BO+.

BO+ vraagt zich af of het stadsbestuur wel inziet dat door de bezuiniging mensen met een beperking hun stem wordt ontnomen. Het luisteren naar de belangen is volgens BO+ het begin van activiteiten organiseren zoals de gemeente dit graag ziet in het nieuwe welzijnsbeleid.

BO+ gaat komende donderdag raadsleden toespreken en proberen hen te overtuigen de voorgenomen bezuiniging terug te draaien. De gemeenteraad praat dan voor het eerst over het nieuwe welzijnsbeleid met de wethouder. Later moet de gemeenteraad het nieuwe beleid goedkeuren.

Geschreven door