Aanvraag monumentenstatus voor De Trekvogel

Erfgoedvereniging Heemschut heeft het college van B&W van Almere gevraagd gebouw De Trekvogel op De Blocq van Kuffeler te bestemmen tot gemeentelijk monument.

Uit mediaberichten is gebleken dat eigenaar Flevo-Landschap het gebouw wil slopen.

Heemschut vindt dat het gebouw behouden moet blijven omdat het cultuurhistorische waarde heeft, van betekenis is voor de identiteit van Almere en het bijzondere beleving geeft aan het gebied De Blocq van Kuffeler.

Zoals bekend belichaamt De Blocq van Kuffeler het begin van de polder Zuidelijk Flevoland. Het is het enige monument uit deze pioniersfase dat nog resteert in Almere.

Kopie brief aan de gemeente, klik op download

Geschreven door