Coronasteun voor lokale jeugdorganisaties

Het kabinet heeft een budget beschikbaar gesteld om lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd te compenseren in hun coronaschade van half maart tot 1 juni 2020.

Ook Almeerse vrijwilligersorganisaties voor jeugd kunnen hiervan profiteren. Enkelen hebben dat al gedaan.

Almeerse scoutinggroepen en speeltuinen, jeugd- en jongerenwerk, stads- en kinderboerderijen, kindervakantiewerk en jeugdkampen die vanwege de coronabeperkingen minder inkomsten hadden van deelnemers/bezoekers, uit horeca en/of verhuur van gebouwen aan derden, kunnen in aanmerking komen voor gemeentelijke compensatie. De gemeente volgt daarbij de landelijk gemaakte inschatting van de schadelast: zonder eigen accommodatie € 1.500 en met eigen ruimte € 4.500. 

Heeft uw organisatie in de periode tot 1 juni 2020 minder inkomsten gehad en denkt u in aanmerking te komen voor gemeentelijke compensatie? Wij bieden ook de mogelijkheid om schade opgelopen in daaropvolgende lockdowns te vergoeden. Neemt u dan per mail contact op met mevrouw T. Dijkstra, afdeling Zorg en Welzijn tdijkstra@almere.nl

Kijk voor meer informatie over de regeling op: zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-166305.html

Geschreven door