Zijn SP en PvdD te gretig in het nieuwe coalitieakkoord gestapt? | Column Tjeerd Herrema

De dieren zullen opgetogen reageren op het nieuwe coalitieakkoord in Almere. Zo krijgt het dierenasiel een nieuwe behuizing en ook de vaak hoge kosten voor dierenartsbezoek worden voortaan voor mensen met een smalle beurs vergoed. Het klimaat krijgt meer dan ooit aandacht in het akkoord, ook bij de verdeling van de schaarse incidentele middelen in Almere.

Maar het speerpunt in de verkiezingen van de PvdD van geen woningbouw in Pampushout lijkt eerder uitstel van executie want de bouw is financieel alleen uitgesteld, van afstel is in het akkoord geen sprake. De financiële ruimte om dit alsnog te financieren lijkt klein met teruglopende nieuwbouwcijfers. De financiële ruimte is ook door de oplopende tekorten van de Floriade al flink kleiner en zal nog verder slinken. Maar het woord Floriade ontbreekt in het akkoord omdat het spelbreker is in de nieuwe liefde tussen de voorheen oppositiepartijen SP en PvdD en de overige partijen VVD, D66, LA, CDA en CU die de Floriade altijd blindelings gesteund hebben. Zonder lessen te trekken wordt met dezelfde bestuurders zonder een wanklank van SP en PvdD een nieuwe bestuursperiode ingezet. Daarmee wordt ook een nieuwe bestuursstijl in de komende bestuursperiode weinig geloofwaardig. 

De SP scoort in het akkoord beduidend minder punten dan de PvdD maar op armoedebestrijding is concreet resultaat zoals het overnemen van schulden door de gemeente voor effectievere schuldhulpverlening. Ook energiearmoede als nieuw begrip krijgt in het akkoord aandacht echter zonder veel uitwerking. Het andere speerpunt van de SP en PvdD in de verkiezingen van betaalbaar wonen is ingeleverd voor armoedebestrijding en dierenwelzijn. 

Maar ons bestaan bestaat uit meer dan dieren, armoedebestrijding en het klimaat. De hoge woningnood in de stad wordt met 1000 extra tijdelijke woningen bestreden terwijl uit de vorige periode nog 2000 extra permanente nieuwe woningen gebouwd moeten gaan worden bovenop de geplande 2500 nieuwbouwwoningen per jaar. Deze zijn nooit gebouwd omdat dezelfde VVD wethouder sinds 2020 nooit de eigen gemeentelijke doelstelling van 2500 nieuwbouwwoningen heeft gerealiseerd. Van een koerswijziging voor betaalbaar wonen is in het akkoord helaas al helemaal geen sprake. Geen extra sociale huurwoningen om 30% sociale huur in de stad te halen (nu 25%) en geen doelstelling dat 2/3 deel van de nieuwbouw betaalbaar moet zijn zoals het kabinet als eis aan gemeenten stelt. Almere blijft liever duurdere woningen bouwen ook nu de woningmarkt kantelt, met nu zelfs de handtekening van SP en PvdD. Dat had de kiezer toch anders mogen verwachten. Voor betaalbaar wonen wordt ook geen extra geld uitgetrokken. Alleen wordt een extra blik ambtenaren opgetrokken om de bouwplannen te realiseren. Inmiddels daalt het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw fors in Almere met 27% in het eerste kwartaal 2022, landelijk daalde het aantal met 13%. Dit zijn de woningen die over circa 2 jaar worden opgeleverd.

Datzelfde verhaal geldt voor onderwijs waar de kwaliteit na een kleine opleving inmiddels weer terugloopt met het hoogste lerarentekort van het land in Almere. Zo staat Almere Poort in de top 3 wijken met maar liefst een lerarentekort van 25% in 2021. Het akkoord investeert wel in groene schoolpleinen maar investeert niet in het lerarentekort en in het hoogstnoodzakelijke achterstallig onderhoud van de scholen zelf. Tja, politiek is keuzes maken maar is goed onderwijs voor de Almeerse jeugd niet veel belangrijker dan een groen schoolplein? 

Het lijkt er sterk op dat de SP en de PvdD te gretig onderdeel willen uitmaken van het nieuwe stadsbestuur. Ze blijken beide meer one-issue partij te zijn dan ze zelf willen toegeven. En zijn voor bestuursdeelname bereid een hoge prijs te betalen nu of later bij de volgende verkiezingen. 

Geschreven door