Vattenfall krijgt vergunning voor combinatie zonnepark en akkerbouw

Vattenfall heeft een vergunning gekregen voor de bouw van een zonnepark in Almere waar de combinatie van zonnepanelen en strokenteelt kan worden getest.

Doel van het zogeheten Symbizon-project is te laten zien dat een slimme combinatie van zonnepanelen en strokenteelt het land in stand houdt voor voedselproductie, de ecologische eigenschappen verbetert en tegelijkertijd een positieve business case oplevert voor Vattenfall en de agrariër.

In het zonnepark worden rijen met panelen afgewisseld met stroken waar diverse gewassen worden geteeld voor de biologische landbouw. Daardoor worden per hectare veel minder zonnepanelen aangelegd dan gebruikelijk is. Om te zorgen voor voldoende lichtopbrengst wordt daarom gebruik gemaakt van dubbelzijdige zonnepanelen. Daarmee wordt het gereflecteerde licht van de bodem, de gewassen en de naastgelegen rijen opgevangen en gebruikt voor de productie van zonne-energie. Ook gaan de panelen meedraaien met de zon om de opbrengst te maximaliseren. De verwachting is dat het park een vermogen krijgt van 0,7MWp.

Tijdens het vierjarige pilot project wordt door TNO een zonvolg-algoritme ontwikkeld dat gewasopbrengst, energieopbrengst en de effecten van kruidenstroken, weersvoorspelling, energieprijs en bodemgesteldheid bijhoudt en waar mogelijk optimaliseert in samenwerking met Vattenfall en Aeres Hogeschool. Ook het effect van het zonvolgsysteem op gewasopbrengst, ziekten en gebruiksgemak voor de boer wordt gemonitored door Aeres Hogeschool, ERF en Hemus. Deze partijen hebben al ruime ervaring opgedaan in strokenteelt landbouw

Het zonnepark komt in Almere, in de oksel van de snelwegen A6 en A27. Het terrein wordt ter beschikking gesteld door het Rijksvastgoedbedrijf.

Vervolgstappen

Het toekennen van de vergunning is een belangrijke mijlpaal voor het project. Nu duidelijk is dat het park er mag komen, is het aan Vattenfall om te besluiten of het zonnepark daadwerkelijk zal worden gebouwd. Dat besluit wordt eind van het jaar verwacht en als dat positief uitvalt wordt in de winter begonnen met de bouw.

Foto ter ilustratie

Geschreven door