Leden SP Almere kiezen kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de leden van de SP in Almere hun kandidaat gemeenteraadsleden gekozen voor de verkiezingen van maart 2022.

De leden stemden tijdens de vergadering in met de voordracht van de kandidatencommissie die gedurende de afgelopen maanden gesprekken voerde met een groot aantal leden die zich gekandideerd hadden.

Alle met hun eigen kwaliteiten en idealen. De lijst wordt aangevoerd door een goede mix van oud en nieuw talent. Er is daarom gekozen voor een balans tussen zittende raadsleden die hun kwaliteiten de afgelopen jaren hebben laten zien in de Almeerse politiek, nieuwe talenten die voortkomen uit de kerngroep (de groep actieve leden die buitenparlementair actief zijn) en leden uit het lokale en zelfs landelijke bestuur.
De kandidatenlijst telt 25 enthousiaste Almeerse SPers. De volgende tien kandidaten voeren de lijst aan:

10 René de Jong, doorgewinterd lid van de kerngroep en elektrotechnicus

9 Jolanda Haft, algemeen bestuurslid van SP Almere en coördinator van de kerngroep

8 Erwin Prins, voormalig Almeers raadslid en momenteel regiovertegenwoordiger Flevoland, lid van het landelijk partijbestuur en IT ondernemer

7 Azhar Ali Naeem, zittend gemeenteraadslid voor SP Almere, ondernemer en moskee bestuurslid

6 Ton van den Berg, zittend gemeenteraadslid voor SP Almere, voorzitter FNV Senioren Almere, voormalig voorzitter Lokaal FNV Almere en voormalig buschauffeur

5 Rijk Ravestein, secretaris en vicevoorzitter van het bestuur van SP Almere, cyberspecialist en IT ondernemer

4 Eibert Draisma, fractie-assistent, algemeen bestuurslid van SP Almere, beroemd en berucht beschermer van ons groen in de stad en voormalig onderwijzer aardrijkskunde

3 Ellen Ravestein – van de Baan, ervaren en actief lid van de kerngroep en neerlandica

2 Hans Everhard – huidig fractievoorzitter SP Almere,  verpleegkundige met 45 jaar staat van dienst waarvan 25 dienstjaren op de ambulance en voormalig FNV kaderlid

1 David de Vreede – huidig wethouder gemeente Lelystad, voorzitter van SP afdeling Almere, Almeers ondernemer in de milieutechniek en voormalig voorzitter van het landelijk Expertisecentrum Asbest & Vezels

Lijsttrekker De dertigjarige David de Vreede, onze huidige afdelingsvoorzitter, is door de leden gekozen als lijsttrekker. De leden kiezen hiermee voor een jonge energieke lijstrekker met een brede professionele achtergrond. Zo was David als voorzitter van het Expertisecentrum Asbest en Vezels betrokken bij onderhandelingen over beleid, wet- en regelgeving bij de ministeries van Infrastructuur

Geschreven door