PvdD: ‘Visie Openbare Ruimte bestaat alleen uit pappen en nathouden’

In de zogeheten Visie Openbare Ruimte probeert het college van B&W op een rijtje te zetten hoe de openbare ruimte in Almere er de komende jaren uit moet gaan zien, o.a. in relatie tot duurzaamheid. De Partij voor de Dieren constateert echter helaas dat de visie volstaat met duurzame woorden, maar dat concrete daadkracht volledig uitblijft.

Fractievoorzitter Jesse Luijendijk: ‘Het is duidelijk dat dit raadsvoorstel geschreven is voor het alarmerende IPCC-rapport uitkwam. Want de echte urgentie van het klimaatprobleem lijkt nog niet in dit voorstel en bij dit college doorgedrongen.’

De afgelopen weken is de visie besproken in de raad, en de partij heeft meerdere keren aangekaart dat ze te weinig ambitie ziet op gebied van duurzaamheid en klimaat. Jesse Luijendijk: Het college wil of durft geen keuzes te maken en prioritering aan te brengen, met als gevolg dat we alles een klein beetje gaan doen. Hierdoor gebeurt er dus eigenlijk niets om bij te dragen aan de oplossing van het klimaatprobleem.’  

De partij wil door middel van een voorstel zorgen dat de prioritering wordt omgedraaid, waardoor duurzaamheid in alle gevallen de topprioriteit wordt. Ook dient de fractie een voorstel in om de ambities te verhogen: het versterken van onze groen/blauwe identiteit, in plaats van die alleen te behouden.  

Daarnaast komt de partij met een aantal andere concrete voorstellen hoe de stad duurzamer zou kunnen worden. Een voorbeeld van zo’n oplossing is het aanleggen van groene parkeerplaatsen. Jesse: ‘Parkeerplaatsen nemen een groot deel van onze openbare ruimte in, en door meer gebruik te maken van groene en waterdoorlatende oppervlakten, verlagen we de hittestress en vergroening we de stad’.  

Over de voorstellen en het raadsvoorstel wordt aankomende donderdag gestemd in de gemeenteraad van Almere.  

Geschreven door