Partij voor de Dieren doet mee aan Provinciale Statenverkiezingen in Flevoland  Raadslid Kjell van Wijlandt uit Almere tweede op de kieslijst   

De kandidaten 
De nummer 1 op de lijst voor Flevoland is Sylvia Kers. Sylvia woont in Dronten en is werkzaam als zelfstandig ondernemer in de provincie. Binnen de partij is zij al enkele jaren actief op lokaal gebied en is momenteel ook fractievoorzitter en statenlid namens de partij in de Provinciale Staten. Sylvia vindt Flevoland bij uitstek een provincie waar de Partij voor de Dieren een belangrijke rol kan vervullen. Er is veel werk te verzetten om Flevoland dier-, natuur-, en milieuvriendelijk te maken. Zo is er bijvoorbeeld sprake van grote uitdagingen op het gebied van stikstof, dierenwelzijn, landbouw, natuur en de diverse ruimtelijke opgaven. 
 
De nummer 2 op de lijst is Kjell van Wijlandt. Hij is werkzaam als maatschappelijk werker, een geboren en getogen Flevolander en zet zich in als raadslid voor de Partij voor de Dieren in Almere. 

Nummer 3 is Govert Schipper. Hij is sinds maart 2021 actief lid van de Partij voor de Dieren, sinds voorjaar 2022 als coördinator van de werkgroep Lelystad. Hij heeft een achtergrond in IT/software en is als bestuurslid bij stichting Lelystad Schoon geen onbekende in Lelystad. 

Verder staan Almeers raadslid Ayla Lokhorst op plek 4 en fractieassistente Marilena van der Pol op plek 5. Almeerders Jesse Luijendijk (wethouder) en Leonie Vestering (tweede kamerlid) staan als lijstduwers op plek 13 en 14.  

Dieren, natuur en milieu 
In Flevoland kiest de Partij voor de Dieren voor haar planeetbrede visie waarbij de belangen van alle levende wezens worden meegenomen, net als in de Tweede Kamer en in alle gemeenteraden en waterschappen waar de partij vertegenwoordigd is. De Partij voor de Dieren wil een duurzaam, donkergroen, diervriendelijk en zorgzaam Flevoland.  

De Provinciale Statenfractie zet in op het verminderen van het aantal landbouwdieren en op perspectief voor boeren in de overgang naar duurzame landbouw. Dit gaat hand in hand met het zetten van een streep door Lelystad Airport. De natuur wordt versterkt door te stoppen met onnodig kappen, het verbinden van natuurgebieden, vergroenen van stedelijk gebied en behoud van dier- en plantsoorten. Dieren krijgen de rust en ruimte die zij nodig hebben en de jacht op in vrijheid levende dieren stopt. 

[audio_player id=29575]

Geschreven door