Werkzaamheden Rietveldpad

Op maandag 4 oktober beginnen onderhoudswerkzaamheden aan het Rietveldpad aan de kant van Almere Stad Oost. Dit fietspad verbindt de Vaartsluisweg en het Poldervlakpad. Het asfalt wordt vervangen door beton.

De werkzaamheden duren acht weken; dus tot en met vrijdag 12 november.

Tijdens de werkzaamheden volgen de fietsers de omleidingsroute aangegeven met de gele borden. Deze route loopt vanaf de Vaartsluisweg via de Hangbrugweg, over de G.T. Rietveldbrug, de Vaartweide en het Johnsonpad en vice

Geschreven door