Nog geen woonversnelling in Almere met landelijke stijging bouwvergunningen nieuwbouw maar daling in Almere.

In de eerste half jaar daalde het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw in Almere met 18% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, terwijl landelijk sprake is van een flinke stijging van 24% volgens CBS cijfers. In Almere ging het om 605 woningen (huur en koop) tegenover 740 vorig jaar.


De versnelling lijkt landelijk ingezet maar nog niet in Almere, integendeel. Wil het gemeentelijk doel van 2500 woningen per jaar gehaald worden dan moeten in het tweede deel van 2021 nog 1900 bouwvergunningen verleend worden. Dat is geen reële verwachting want dat aantal is de afgelopen jaren in een heel jaar niet gehaald met uitzondering van 2017.


Daarmee wordt niet alleen in deze bestuursperiode (2018-2022) in geen enkel jaar de doelstelling van de gemeentelijke Woonvisie gehaald maar zal ook een volgend stadsbestuur in welke samenstelling dan ook, naar alle waarschijnlijkheid de eerste twee jaar een erfenis krijgen waarin dat aantal niet gehaald kan worden. Want wat niet vergund is wordt ook de komende 1,5 jaar niet gebouwd, dat is logisch. Bovendien heeft Almere in tegenstelling tot alle andere grote steden geen extra rijksmiddelen verkregen om de woningbouwproductie te versnellen en betaalbaar te houden. De stad betaalt daarvoor een prijs want meer nieuwbouw kan het structurele tekort aan aanbod van bestaande koopwoningen in Almere compenseren en heeft daarmee een dempend effect op de enorme stijging van de huizenprijzen in de stad.

Geschreven door