Aantal bouwvergunningen nieuwbouw 2e kwartaal landelijk en in Almere naar dieptepunt

Waar de politiek nationaal en lokaal spreekt over méér nieuwbouw als antwoord op de woningnood, laat het aantal verleende bouwvergunningen voor nieuwbouw in het 2e kwartaal dit jaar een drastische daling zien. Dit zijn de woningen die over circa 2 jaar worden opgeleverd.

Landelijk daalde het aantal bouwvergunningen in het 2e kwartaal met 27% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar naar 15.000 vergunningen. in Almere was de daling nog scherper met 65% van 299 vorig jaar naar 105 verleende bouwvergunningen dit 2e kwartaal. Sinds 2013 tijdens de financiële-en vastgoedcrisis zijn er in Almere in het 2e kwartaal niet meer zo weinig bouwvergunningen verleend. Over het eerste halfjaar gezien is de daling in Almere 47% vergeleken met de eerste helft 2021. 

Waar het landelijk betekent dat Minister Wonen de Jonge de nationale woondoelstelling van 100.000 nieuwe woningen de komende jaren niet zal halen, betekent het lokaal dat wethouder Wonen Lindenbergh de woonambitie in het nieuwe coalitieakkoord van 2500 nieuwe woningen per jaar lang niet zal gaan halen. De wooncrisis in Nederland lijkt zich eerder te verdiepen dan zich te verminderen.

Geschreven door