Wonen is één van de thema’s verkiezingen Woonprestaties stadsbestuur op een rij.

De woonprestaties van het huidige stadsbestuur overzichtelijk op een rij. De onderste grafiek laat de opgeleverde nieuwe woningen zien en de bovenste de verleende bouwvergunningen voor nieuwe woningen.

Tot en met 2015 was de financiële-en vastgoedcrisis toen er in Nederland nauwelijks meer werd gebouwd, in Almere nog wel vooral dankzij zelfbouw. Duidelijk is te zien dat de piek in bouwvergunningen in 2017 tot een hoger aantal opgeleverde woningen heeft geleid in de periode daarna. Ook laat de grafiek de afname zien van nieuwe woningen door transformatie van lege panden de afgelopen jaren (grijze gedeelte).


Het lage aantal vergunningen van 1149 in 2021, een daling van 32 % t.o.v. 2020, wordt de komende jaren zichtbaar door beduidend minder opgeleverde woningen. Minder aanbod zal de prijzen in Almere verder opstuwen. Landelijk steeg in 2021 het aantal verleende bouwvergunningen met 10%. Almere wijkt onder dezelfde wetgeving sterk neerwaarts af van de landelijke trend.

In totaal zijn de afgelopen vier jaar voor maar 5.697 woningen bouwvergunningen verleend. Aan woningbouwcorporaties slechts 535, dus maar maximaal 9% betreft sociale huurwoningen want een deel betreft ook vrijessectorhuur. De grafieken maken ook pijnlijk duidelijk dat in geen enkel bestuursjaar de eigen woondoelstelling van 2500 nieuwe woningen in het Stadsakkoord Bouwen is gehaald, met vorig jaar slechts 46% van de woondoelstelling gerealiseerd door verleende bouwvergunningen. Want wat niet is vergund wordt ook niet gebouwd (behalve bij de Floriade). Cijfers CBS en Nul20.

Geschreven door