Forse daling bouwvergunningen nieuwbouw landelijk t/m mei met 26%

De voorlopige cijfers van het CBS tot en mei laten een forse daling zien van 26% van het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw. In plaats van meer vergunningen zoals Minister de Jonge graag ziet is de feitelijke ontwikkeling de andere kant op.

Tot en met mei noteert het CBS een daling van 26% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Per vergunning kunnen wel meerdere bouwwerken vergund worden maar de trend is overduidelijk in neerwaartse richting terwijl de bouwdoelstellingen allemaal op meer, meer woningen staan. Het aantal bouwvergunningen geeft een betrouwbare indicatie van het aantal woningen dat over circa 2 jaar wordt opgeleverd. De regionale en lokale cijfers volgen later. In het eerste kwartaal daalde het aantal bouwvergunningen nieuwbouw in Almere al met 27% tegenover 13% landelijk. 

Geschreven door