Column Tjeerd Herrema | Gratis half jaar openbaar vervoer

Het stadsbestuur heeft de ‘ambitie’ om het openbaar vervoer naar de Floriade voor Almeerders gratis te maken. Los van de krenterigheid die hieruit spreekt met al eerder die loterij voor een beperkt aantal Floriadevrijkaarten voor de minima tegenover de extra miljoenen voor het evenement zelf, is deze ‘ambitie’ lastig controleerbaar zonder extra handhaving. Alle reizigers moeten zich als Almeerder identificeren. 

Maar deze ‘ambitie’ kan de naam ambitie eigenlijk niet eens dragen het laat zien dat het steeds meer om het evenement gaat in plaats van de stad van de toekomst. Een beetje ambitieuze Groen Links wethouder zou een experiment met gratis openbaar vervoer voor de hele stad gedurende het Floriade half jaar voorstellen. Met goede begeleiding en communicatie valt daaruit namelijk veel te leren voor de stad van de toekomst die klimaatbestendig is en minder stikstof uitstoot. Het kan ook helpen op plekken waar een teveel aan stikstof momenteel de woningbouw blokkeert.  

Wie alleen naar het evenement zelf kijkt en  de geheimverklaarde bezoekersaantallen wil opkrikken, stelt gratis vervoer naar alleen de Floriade voor. Wie ambitieus naar de klimaatbestendige stad van de toekomst kijkt stelt een half jaar gratis openbaar vervoer voor in de hele stad tijdens de wereldexpo die gaat over de stad van de toekomst. Welke ambitieuze GroenLinks wethouder trekt deze passende klimaatschoen aan?

Geschreven door