Column Tjeerd Herrema | Openbaarheid van bestuur, maar nu even niet!

Openbaarheid van bestuur is een groot goed. Het maakt de overheid controleerbaar. Er is zelfs een speciale Wet Openbaarheid van Bestuur gemaakt omdat die openbaarheid niet vanzelfsprekend is. Daarom kent ook de Gemeentewet een actieve informatieplicht naar de gemeenteraad.


Het stadsbestuur wil de bezoekersaantallen voor de Floriade nu geheim verklaren vanwege het strategisch belang. Dure woorden om te zeggen dat je bang bent voor negatief nieuws. Notabene na een oproep daartoe van de lokale CDA-fractie in de gemeenteraad.


Een mager motief nu de prijzen gewoon openbaar zijnijm en de raad sowieso recht heeft op deze informatie om hun controlerende taak uit te oefenen. Van het bezoekersaantal hangt namelijk veel af om het verlies niet hoger te laten oplopen. Ook is het aantal bezoekers relevant nu de coronacijfers weer oplopen. Het stadsbestuur ging bij het heroverwegingsbesluit over de Floriade in de zomer 2020 er nogal naïef vanuit dat corona wel zou overwaaien. We weten inmiddels beter.
De raad zal op voorstel van het college gemotiveerd moeten afwegen of het bedrijfsbelang van de Floriade BV met de gemeente als enige aandeelhouder opweegt tegen de het belang van openbaarheid. Daarbij geldt ‘openbaar, tenzij’ als uitgangspunt.

Los van deze afweging zet deze krampachtig opvatting het bezoekersaantal in de spotlight. Wat je niet mag weten wil je juist weten. Met landelijke aandacht voor de Floriade belooft het bezoekersaantal bij voorbaat al een kat en muisspel te worden tussen bestuur en media met de media als kat. Hopelijk gaan we veel bezoekers op de Floriade zien, we mogen alleen niet weten hoeveel het er zijn. De meezinger ‘Zeg maar dag met ‘t handje tegen de openbaarheid van bestuur’ van Jan Petat is opnieuw uitgebracht, nu door Floriade Records.

Geschreven door