FNV: Autoriteit Persoonsgegevens moet ingrijpen bij gemeente Dronten

De gemeente Dronten schendt al jarenlang de privacy van bijstandsgerechtigden door gesprekken met hen op camera op te nemen. FNV Uitkeringsgerechtigden wil dat de Autoriteit Persoonsgegevens de gemeente op het matje roept. Zij heeft de privacy waakhond hier vrijdag 19 november een brief over gestuurd.

Van der Pligt: ‘Dat de gemeente deze gesprekken opneemt is een uiterst ingrijpend middel. Het maakt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, het is intimiderend en de mensen worden behandeld als potentieel verdacht, zonder dat daar aanleiding voor is.’

Misbruik machtspositie
Voor het verzamelen van persoonsgegevens, in dit geval beeld- en geluidsopnames, is een wettelijke grondslag vereist volgens de AVG. Van der Pligt: ‘De gemeente Dronten kan zich niet beroepen op een dergelijke grondslag. Ze handelen echt in strijd met de AVG en misbruiken hun machtspositie.’

Direct stoppen
De vakbond wil dat de Autoriteit Persoonsgegevens de gemeente sommeert om direct te stoppen met het maken van beeld- en geluidsopnames. Van der Pligt: ‘De gemeente zegt dat ze de opnames maken voor de veiligheid van de gemeenteambtenaren, maar ze kan niet uitleggen waarom dit noodzakelijk is. Deze wijze van dataverzameling moet wat de FNV betreft direct worden gestaakt.’ 

Landelijk probleem
Het voorbeeld van de gemeente Dronten is helaas niet op zichzelf staand. De FNV en platform Burgerrechten signaleren al langer dat een flink aantal overheden en publieke autoriteiten wegkomt met allerhande privacyschending. Van der Pligt: ‘Het zijn gewoon allemaal kleine Toeslagenaffaires als we niet oppassen. Het is daarom van groot belang dat de Autoriteit Persoonsgegevens nu in dit dossier handhavend optreedt en een breder signaal afgeeft dat resoneert in het sociale domein. Sterker nog; overheden die op zo’n manier omgaan met hun meest kwetsbare burgers, zouden daar niet onbestraft mee moeten wegkomen.’

Klik voor de brief

Geschreven door