Raad stemt in met financiering voor programma ‘Sterk in de Wijk’

Donderdagavond heeft de gemeenteraad een amendement van D66, PVV, SP en de PvdA aangenomen dat volledige meerjarige financiering regelt voor het programma “Sterk in de Wijk”.

Dit programma is een samenwerking tussen verschillende partijen die bij de toegang tot de jeugdzorg betrokken zijn én werkt direct samen met scholen. Iedereen was het erover eens dat Sterk in de Wijk zo succesvol is, dat er structureel geld voor moet worden uitgetrokken.

Fractie-assistent van D66, Meke Smeulders: “Als er een probleem speelt bij een kind of jongere dan weten ouders, maar ook scholen vaak niet hoe en waar ze hulp kunnen krijgen. De jeugdzorg is zo veelomvattend en complex georganiseerd dat zij door de bomen het bos niet meer zien. Met het programma “Sterk in de Wijk” , dat verbonden is aan scholen, wordt tijdige, passende, laagdrempelige zorg en advies gegeven, waarmee hoge zorgkosten kunnen worden voorkomen.”

Ouders en professionals zijn zeer te spreken over de werkwijze van Sterk in de Wijk. Ouders zijn blij met de goede ondersteuning die ze krijgen en hebben het gevoel regie te houden over hun hulpvraag. Zij beoordelen trajecten van Sterk in de Wijk gemiddeld met een 8+.

Meke vervolgt: “Het is erg mooi dat we dit samen voor elkaar hebben gekregen, PVV, SP en de PvdA zagen allemaal in dat het heel gek is dat zo’n succesvol programma maar voor een jaar geld krijgt. Dat vonden we onbegrijpelijk eerlijk gezegd. Een hele rare keuze ook. Doordat het programma voor een deel slechts budget had tot en met volgend jaar voelde het als een kaartenhuis. Zorgpersoneel is lastig te krijgen en helemaal als er geen zekerheid is dat er na 2022 ook nog werk is. Een project dat goede zorg levert en ook nog eens zorgkosten voorkomt wil je neerzetten als een huis. Dat is gelukt met dit amendement”.   

Geschreven door