Burgemeester overladen met brieven over abortuskliniek

Burgemeester Weerwind ontvangt deze week een flinke berg brieven. In de brieven roepen burgers hun burgemeester op een bufferzone te realiseren bij de abortuskliniek om zo bezoekers te beschermen tegen intimidatie. De brievenactie is een initiatief van het Humanistisch Verbond.

Al jaren demonstreren anti-abortusactivisten bij de ingang van abortusklinieken. Zo ook in Almere. Ze vallen bezoekers lastig door ze vast te pakken of valse informatie te verstrekken. Deze intimidatie moet stoppen, stelt het Humanistisch Verbond. De organisatie is een brievenactie gestart, waarin wordt opgeroepen tot het realiseren van bufferzones. De brieven worden verzonden naar alle burgemeesters met abortusklinieken waar tot op heden weinig of geen regels zijn voor anti-abortusdemonstranten. In totaal gaat het om negen burgemeesters.

De oplossing: bufferzones

Een bufferzone is een gebied waar niet mag worden gedemonstreerd. Hierdoor kunnen bezoekers van abortusklinieken ongehinderd naar binnen. Sommige gemeenten hebben er al een, zoals in Utrecht, waar anti-abortusactivisten honderd meter afstand moeten houden. In Arnhem is dat zelfs vijfhonderd meter. Ook in het buitenland is de bufferzone een populaire oplossing, zoals in Canada en Engeland.

Laatste redmiddel

De brievenactie is een van de vele pogingen die het Humanistisch Verbond doet om bufferzones te realiseren. “Op sommige plekken zijn er nu bufferzones, maar veel gemeenten hebben geen of te weinig maatregelen getroffen om bezoekers te beschermen,” aldus campagneleider Hannah Hamans. Het Verbond startte al eerder een petitie die ruim 33.000 keer ondertekend is, Hugo de Jonge sprak zijn steun uit voor bufferzones en de organisatie stuurde zelf vele brieven naar burgemeesters en partijen. “Het is ons laatste redmiddel. Wij hebben alles geprobeerd. Nu ligt de bal bij de burger.”

Over Humanistisch Verbond

Het Humanistisch Verbond wil abortus uit de taboesfeer halen en de regering scherp houden. Wij staan voor de vrije keuze en vinden dat het recht op abortus een vrijheidsrecht is. We zullen die vrijheid wanneer nodig altijd verdedigen.

Geschreven door