Nieuwbouw begeleid wonen Leger des Heils in Poort

Het college stelt de gemeenteraad in het kader van het actieprogramma Wonen met Zorg voor om nieuwbouw van beschermd wonen voor 36 cliënten van het Leger des Heils mogelijk te maken in Almere Poort.

De Locatie ligt in de toekomstige woonwijk Europakwartier Oost 2. Woningcorporatie GoedeStede zal de nieuwbouw gelegen op een rustige plek in het gebied uitvoeren. De voorziening krijgt een eigen buitenruimte en parkeerplekken en fietsenstalling op eigen terrein. Begeleiding zal 24 uur per dag aanwezig en bereikbaar zijn. De omgeving van de nieuwbouwlocatie is geïnformeerd over het voornemen, het proces en de mogelijkheden tot participatie.

Domus Almere is een 24-uurs beschermde woonvorm van het Leger des Heils waar volwassenen verblijven met momenteel een gemiddelde leeftijd van rond de vijftig die te maken hebben met een vorm van verslaving en een psychische zorgbehoefte. Om zoveel als mogelijk te werken aan hun herstel hebben de deelnemers een persoonlijk begeleider en dagbesteding. 

Verlenging tijdelijke locatie nabij Topsportcentrum  De nachtopvang aan de locatie Spoordreef wordt verbouwd om de kwaliteit van de huisvesting te verbeteren en aan deze tijd aan te passen. Gekeken wordt daarom of de opvang van dak en thuisloze mensen vlak bij het Topsportcentrum langer in gebruik kan blijven. Onderdeel daarbij is het informeren en spreken met de omgeving. Het idee is dat deze tijdelijke voorziening dan uiterlijk kan sluiten zodra de nieuwbouw in Europakwartier Oost 2 en de verbouwing van de Spoordreef gereed zijn.

Geschreven door