Raad handhaaft omstreden Domus-vestiging

Het besluit om in Poort een nieuwe vestiging van Domus te openen wordt niet herzien. De gemeenteraad heeft de donderdagavond duidelijk gemaakt.

Vrijwel alle raadsfracties zijn verbolgen over de fouten die zijn gemaakt bij de voorlichting aan omwonenden. Domus huisvest mensen met ernstige psychiatrische problemen en verslavingen. Het is een activiteit van het Leger des Heils. De komst van de nieuwe locatie stuit in Europakwartier Oost, in de buurt van het Cascadepad, op veel verzet.

Bijna alle raadsfracties handhaven hun besluit van begin dit jaar over Domus. Zij vinden het noodzakelijk de overlast die de huisvesting in het centrum van Stad oplevert te spreiden. In Stad zijn nu veel instellingen gevestigd die probleemgroepen opvangen. Eerder koos de raad voor spreiding van huisvesting naar aanleiding van klachten in het centrum.

Wethouder Froukje de Jonge heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt bij participatie van omwonenden. Zij beloofde die te herstellen. Ook krijgt de raad het veiligheid- en leefbaarheidsplan dat door het Leger des Heils voor zijn locatie in Poort wordt opgesteld.

Geschreven door