SP: “Kap Essen zo terughoudend mogelijk”!

Naar aanleiding van een stroom van bewonersklachten en het bericht in Almere Deze Week over de bomenkap in bossen en parken, roept de SP de gemeente Almere op, om de Essen zo min mogelijk te kappen.

De SP erkent dat de Essen in de bossen en in de bosvakken van de parken veelal zwaarder zijn aangetast door de Essentaksterfte, dan de Essen langs wegen en singels en dan de losse exemplaren. Er is veel voor te zeggen om de zwaar aangetaste exemplaren in de bosvakken te kappen en meteen te vervangen door verschillende andere inheemse soorten, zoals Eik, Iep, Beuk, Linde, Haagbeuk, Esdoorn, Veldesdoorn, Lijsterbes en dergelijke. Dan hoef je maar eenmaal met zwaar materieel de bosvakken in, waarbij altijd schade aangericht wordt aan de bodem, de ondergroei en de bomen die je wilt behouden. 

Grote individuele verschillen

Het is de gewone Es, Fraxinus Excelsior, die het meest gevoelig is voor de Essentaksterfte, maar er zijn grote verschillen tussen de individuen van deze soort. Bovendien kunnen oudere exemplaren ook met de ziekte nog vele jaren overleven en mogelijk op natuurlijke wijze herstellen. Ook zijn er Essensoorten die (veel) minder gevoelig zijn voor de Essentaksterfte, zoals de Pluimes, Amerikaanse Es, Zachte Es en de Smalbladige Es.

Maar ook die Essen heeft de Gemeente Almere de afgelopen jaren helaas op grote schaal nodeloos gekapt, alsmede duizenden gewone Essen die niet of weinig waren aangetast. Bekend is het geval van de 158 Smalbladige Essen ‘Raywood’ in Overgooi. Gelukkig wisten de bewoners die twee jaar geleden van de kaalslag te redden dankzij de second opinion van de Wageningse boomexpert Kopinga. Hij toonde met laboratoriumproeven aan dat slechts 1 van die 158 Essen kenmerken had die op Essentaksterfte wezen.

Volg het protokol van de Wageningen Universiteit

De SP roept de Gemeente Almere opnieuw op, om het Essentaksterfte-Protocol van de Wageningen Universiteit te volgen: kap de Essen zo terughoudend mogelijk! Kap uitsluitend de zwaar aangetaste exemplaren en alleen op plekken waar ze door takbreuk of omvallen gevaar opleveren voor hun omgeving! “Kappen helpt de bestrijding van de Essentaksterfte niet, maar kapt wel de mogelijkheid af van natuurlijk herstel”, aldus de SP.

Foto:

Geel en rood verkleurende Smalbladige Essen in de Kruidenwijk, vlak voordat ze gekapt werden.

Geschreven door