Update bruggen Nobelhorst

Bij het bouwen van goede en veilige bruggen rijzen soms vraagstukken die niet eerder zijn te voorzien. Plannen moeten dan worden aangepast. Met dit artikel hopen wij u meer inzicht te geven waarom bij de bouw van bruggen in Nobelhorst wij andere keuzes hebben gemaakt.  

De bouw van de bruggen  is vertraagd, voor de start van werkzaamheden bleek dat de fundering van de bruggen in een beschermde zone voor drinkwater was voorzien. De geplande fundering voldeed niet aan de eisen die de provincie aan de funderingen in Nobelhorst stelt.

Start bouw fiets- voetgangersbruggen in Nobelstraat en Marie Curiestraat

Halverwege december start aannemer Van der Lee met de bouw van 2 fiets- voetgangersbruggen in de Nobelstraat ( KW 5051 en KW 5053) en één fiets- voetgangersbrug (KW5066) in de Marie Curiestraat. De bouw duurt ongeveer 3 maanden. 

Autobruggen Marie Curiestraat Nobelstraat en Hendrik Lorenentzweg

Voor de autobruggen zijn alternatieven uitgewerkt. Voor de bruggen in de Nobelstraat en Hendrik Lorentzweg worden de autobruggen gefundeerd op betonnen damwandplanken en de autobrug in de Marie Curiestraat krijgt betonnen heipalen.

De verschillen in fundering heeft te maken met hoogte ligging van de zandlagen waarop gefundeerd wordt. In de Nobelstraat is een zandlaag aanwezig op ongeveer 10 meter onder maaiveld waarop gefundeerd wordt. In de Marie Curiestraat is deze laag niet aanwezig en moeten de palen naar een zandlaag die veel dieper aanwezig is, namelijk op ongeveer 20 meter onder maaiveld.

Eerst een materiaalproef in 2022

De fundering met betonnen damwanden wordt niet vaak toegepast, daarom gaan we daarvoor eerst een proef uitvoeren voordat alle materialen worden besteld. Deze proef zal eind januari / begin februari 2022 uitgevoerd worden in de Nobelstraat. We gaan dan de eerste damwanden plaatsen voor brug 5054 en deze zullen later als fundering voor deze brug dienen.  

Doordat de fundering anders wordt dan eerder gepland is ook de wijze van uitvoering en volgorde van de bouw gewijzigd. Hierdoor worden de aangelegde noodbestratingen om de te bouwen bruggen nu niet gebruikt of anders aangelegd.

De planning is dat we in de tweede helft van februari starten met de bouw van de autobrug KW 5065 in de Marie Curiestraat. Ter plaatse van de bouw leiden we het verkeer veilig langs de bouwplaats. Alleen tijdens het heien sluiten we de omleiding af worden in verband met de veiligheid. De heiwerkzaamheden duren ongeveer 1 week.

Start bouw autobruggen maart 2022 

De start van de bouw van de autobruggen in Nobelstraat en Hendrik Lorentzweg verwachten wij in maart 2022. Wij informeren u zodra hier meer over bekend is. Dan is ook duidelijk hoe de wijk dat ontsloten wordt. 

Geschreven door