Almeerse stadsverwarming mag niet afhankelijk zijn van monopolisten

De kosten voor stadsverwarming stijgen momenteel enorm en dat zorgt voor bestaansonzekerheid voor inwoners van Almere doordat de prijs voor stadsverwarming gekoppeld is aan de prijs van aardgas.

De energierekening is voor hen een belangrijk onderdeel van de vaste lasten. Door de aansluitverplichting hebben deze inwoners geen keuzevrijheid om goedkopere alternatieven te vinden voor warmte. Men zit vast aan de tarieven van een monopolist. Deze zijn voor 2022 rond de 48%. De inwoners van Stad en Poort kunnen niet anders dan betalen.

Wij inwoners van Almere willen een vrije keuze hebben om alternatieve warmte-inkoop te realiseren. dat is de begin tekst van de petitie, Dat kan nu niet omdat de gemeente door haar overeenkomst met Vattenfall (vh Nuon) ons de mogelijkheid ontnomen heeft om het zelf doen of om een andere leverancier te kiezen. Wij willen dit openbreken.

De groep wilt dat de gemeente voor alternatieve gaat zorgen.

De gemeente Almere moet voor alternatieve warmte oplossingen mogelijk maken los van monopolisten als Vattenfall. – Dat collectieve stadsverwarming net als bij elektra een vrije markt wordt in Almere. – Om inwoners, coöperaties en bedrijven intensief te betrekken bij de toekomstige oplossingen op het terrein van stadsverwarming. – En niet alleen te kijken naar levering maar ook naar vermindering van gebruik middels extra subsidies voor isolatie.

Bent u het hiermee eens teken dan de petitie die zij hebben opgesteld klik hier

Geschreven door