Goed nieuws in verkiezingstijd is vaak verhullend | Column Johan de Leeuw

Spaardoel gehaald ( 60 miljoen op de bank ) 10 miljoen meevaller!

Ik denk dan, waarom verhoogt men de belasting dan, waarom geeft men dat geld niet terug aan de burger? Wat moet een gemeente met een vette bankrekening en achterstallig onderhoud en waarom is er dan geen geld voor nieuw beleid? Dit is toch allemaal tegenstrijdig met elkaar !

Natuurlijk is dat zo  ik zei het al, het is verkiezingstijd.

De afgelopen perioden waren de financiën in handen van de VVD. Heeft de VVD er nu voor gezorgd dat de financiën solide zijn en is er goed met geld omgesprongen? Mijn antwoord is Nee! Kijk naar de Floriade, het project rammelt aan alle kanten als het gaat om de financiering. Constant zijn er tekorten en we zijn er nog steeds niet. Zet u zich maar vast schrap.

Maar er zijn meer financiële lekken. Als voorbeeld geef ik u het kunstmuseum. Tekens komt naar voren dat wanneer Almere Buiten zijn primaire taken invult dat dan de financiën die daar mee gemoeid zijn gaan rammelen en een eigenleven gaan leiden.

Om die reden is APOPA dan ook voorstander van volledige inzet op de primaire taken en pas als er werkelijk geld vrij komt hiernaar te gaan kijken. OA naar zaken die buiten de lijntjes vallen maar dan wel zaken in het algemeen belang. Een kunstmuseum is dat niet. Kunst museums zijn er genoeg en hebben een beperkt bereik onder de bevolking. Anders is dat met een fatsoenlijk buiten zwembad. Dat is nu echt iets voor het algemeen belang en dus zal APOPA daar altijd voor zijn.

Naar ons idee moet Almere niet als boekhouder worden bestuurd maar als een groeiende gemeenschap en die gemeenschap moet het doel zijn en niet het tegoed op de bank. Anders gezegd, het geld moet de mensen dienen en de mensen zijn er niet voor het geld en het spaartegoed. Immers, als je een spaardoel hebt van 60 miljoen dan leg je ook 60 miljoen vast en die 60 miljoen. Is dan feitelijk dood geld.

Dat past niet bij een groeiende stad met extreme woningnood.

Geschreven door