Waarom stagneert de energie transitie? | Column Johan de Leeuw

De transitie is in handen gevallen van wetenschappers en bedrijven. Tevens zit er bij de mensen te weinig kennis en organisatie. Daar tussendoor spelen politieke partijen een rol die bijna sektarisch is en zeker niet gericht is op het belang van Nederland maar op het partijbelang. Het gevolg is dat de transitie veel te duur wordt en te traag verloopt.

Wetenschappers blijven op zoek naar de beste oplossing maar die bestaat niet. Althans niet afgezet tegen de noodzaak en het gewenste tempo. Men zal toch op een zeker moment moeten zeggen “en zo gaan we het doen”. De techniek zal over 20 jaar vanzelf evalueren naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen. Dat is met fossiele brandstof net zo gegaan. Hoelang bestaat de verbrandingsmotor reeds?

Een prachtig voorbeeld is de nieuwe warmte transitie nota uit de koker van Jan Hoek.

Gedreven door commerciële kletspraat en niet ondersteund door kennis en ondernemerschap kiest men voor een concept wat landelijk inmiddels veel drama’s heeft laten zien en wat bewoners in de armen drijft van monopolie verdienmodellen. In dit geval van Rattevall.

We hebben kennelijk niets geleerd van het warmtenet van Nuon in Almere stad wat bovendien ook heel kwetsbaar is zoals deze plotseling ingevallen koudegolf heeft laten zien.

Maar het ergste is wel dat de raad van Almere weer eens voor het blok wordt gezet. Nu even snel kiezen dan kunnen we het gelijk aanleggen als Haven voor onderhoud van het riool zijn straten open moeten.

Kosten? Tientallen miljoenen  volgens de GL wethouder die ook verantwoordelijk is voor de Floriade. Dat zou ooit 10 miljoen zijn. Weet u nog. Inmiddels zit Almere voor 50 miljoen in het schip.

Het GL idee wordt voorgelegd in een sfeer van stikken of slikken. De raad kan niet kiezen. Er worden geen alternatieven onderzocht.

Maar hoe zit het als Haven nu een op Waterstof overgaat? Geen kosten voor de aanleg van pijpen. Het bestaande gasnet kan gebruikt worden.

Dat gaat de burger miljoenen schelen. Maar het is ook nog eens een bewezen en bekent concept en geen monopolie positie voor de leverancier.

Waarom doet Jan Hoek geen deugdelijk onderzoek? Is er soms een geheime afspraak met Rattevall???? Amsterdam (ook MRA) Is het Monopolie Regio Amsterdam

https://www.ad.nl/nijmegen/bewoners-gasloze-woningen-meijhorst-in-de-kou-we-voelen-ons-proefkonijnen~a5d49aef/
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/van-het-gas-af-warmtewet-beschermt-de-consument-onvoldoende/

Maar er is meer.

De religie zegt; wind en Zonne energie.

Dat kan helemaal niet althans niet als Nutsvoorziening. Nederland is te klein en het levert geen stabiele voorziening op. (soms geen wind en Zon)

Maar kijk ook eens naar de cijfers.

Deze cijfers gaan uitsluitend op voor de NUTS voorziening.

Voor privé doeleinden gelden andere opstellingen.

Bij de uitbouw van Zon en wind moet het bestaande net ernstig worden aangepast. Daar is geen rekening mee gehouden maar het gaat over ruim 40 miljard en dat verhoogt de prijs voor zon en wind aanzienlijk. Bij kernenergie kan het bestaande net blijven zoals het is.

Opwekkosten / MwhRuimte beslagKm2
Bij 1000 Petajoule energie
NU1 petajoule per 15000 huishoudens
Kern€ 19,00Kern energie150
Zon€ 65,00
Wind op zee€ 41,00Zonneenergie112000
Wind op land€ 49,00
Wind op zee17600
Wind op land38600
In 2050
Nederland41000
Kern€ 20,00
Zon€ 30,00Conclusie; Nederland te klein voor zonne en wind energie
Wind op zee€ 21,00
Wind op land€ 24,00
       

Overal in de wereld wordt veel geld geinvesteer in een Waterstof economie.

Laten we in vredesnaam ons niet laten leiden door voorbijgangers die kiezen voor de korte termijn en de burgers in Almere achterlaten met de brokken.

Laten we kiezen voor een stabiele en economisch verantwoorde toekomt. Dat kan de transitie alleen maar versnellen en past in een ondernemend en welvarend Nederland en als bonus met een mooie banengroei want Nederland kan op deze wijze zijn positie als energie exporteur handhaven.

Ik zeg…. DOEN !!!

Wist u dat Waterstof tot 500 keer zoveel energie kan vervoeren als stroom verbindingen ? 

Geschreven door