Verkiezing machine op volle toeren? | Column Johan de Leeuw

Ja bijna wel. Met name bij de VVD. Als  we terug kijken naar de dadendrang van het huidige college en je houdt het coalitieakkoord tegen het licht, dan ontdek je dat geen enkel doel is gehaald.

De inclusieve stad is toegedekt door de LGBTI+ vlag en de woningnood stijgt tot ongekende hoogte. LHBTI staat voor een aparte groep en zij hebben hun eigen vlag. Kennelijk zijn we verdeeld. Dat vindt APOPA niet. Wij zien mensen. En hoe die mensen hun erotisch leven invullen is volslagen onbelangrijk. Maar D66 denkt daar anders over en wil die groep uitzonderen. Almere kent meer aparte groepen als ooit te voren. Inclusieve stad? Aan me Hoela. We zijn een stad van separatisten die die het woord exclusiviteit geen inhoud heeft gegeven.

Is de woningnood de schuld van ons college, NEE niet alleen. Er zijn meerdere spelers maar ons college blink uit in het in geen enkel jaar halen van de doelen. En die doelen waren echt te laag. Met het oog op verkiezingen roept de VVD, Bouwen, bouwen, bouwen.

Lieve vrienden van de VVD. APOPA heeft de rechten op die kreet. U pleegt plagiaat.

U kwam in deze raadsperiode niet verder dan bouwen. APOPA wil Bouwen, bouwen, bouwen. Wij willen ook een plan wat ons uitzicht geeft voor een reëel aanpak voor de woningnood. Waar is uw plan vrienden van de VVD??

Het zwembad? Daar zwemt Dagobert Duck in. Synoniem voor onze VVD wethouder financiën die zwamt (sorry, zwemt) in het geld.

De energietransitie? Die werd effectief geblokkeerd door GL. De energie armoede werd een nieuw fenomeen.

Werd de armoede aangepakt? Froukje deed haar best maar werd tegengewerkt door Dagobert. Want ja, je kan verdienen aan de armoede van een ander. En zo groeide de voedselbank en de dakloosheid. Het hebben en in stand houden van armoede is verworden tot een doel. En daar is APOPA een felle tegenstander van.

Belastingen; De VVD beloofde en beloofd geen verhoging van de gemeentelasten Het is belangrijk om altijd goed te luisteren naar de VVD. U komt dan te weten hoe het NIET zit. Dagobert verhoogt de belastingen juist wel. Sterk staaltje kiezersbedrog.

Maar het hoofdstuk economie dan? Een flop. APOPA nam het initiatief voor de Waterstofjes.

Een samenwerking tussen VVD, Leefbaar, SP en APOPA. U leest het goed. Twee coalitie en twee oppositie. Het werkte als een speer. Toen wij begonnen wees het college onze ambitie af maar nu kan ik u vertellen dat  het eerste Waterstofstation begin komend jaar geopend wordt. Het begin van het einde van de stekker auto met zijn vervuilende batterij. In de loop van 2022 verwacht ik het tweede station. De wereld is op weg naar de Waterstofeconomie en daar blijft Almere in achter en legt zich neer bij gezwam van de commercie. De Waterstofjes niet. Wij willen dat Almere een sleutelpositie gaat innemen op dit onderdeel. Dat stimuleert de werkgelegenheid en  laat de stad vliegen.

ALMERE, STAD GEBOUWD UIT WATERSTOF EN MET WATERSTOF !!!!

Burgerparticipatie werd een drama.  Het werd niet benaderd van uit de burger. Dat blokkeerde de directie van het ambtelijk apparaat en ik moet het nog zien dat de coalitie uw zijde gaat kiezen. (verwacht het niet) . U weet, ons college wikt maar den ambtenaar beschikt.

Ons principe is; het college wikt maar de raad beschikt

Beste kiezer; doe het en ga er voor. Stemmen zoals in 2018 heeft geen zin. Dat levert een college wat we kennen. Haags geneuzel en Almere een pion in het schaakspel.

Ga in elk geval naar de stembus maar kies voor het Almere van de toekomst en niet voor een Almere van de voltooid verleden tijd.

Ga met mij (ons) in gesprek. Wij kiezen door ons principe uw zijde en niet de zijde van de Haagse Bluf.

Geschreven door