Noodkreet bij FC Almere.

Het gaat niet goed bij FC Almere, de club kampt met een behoorlijk te kort aan vrijwilligers met alle consequenties van dien. Het bestuur van de club luidt dan ook de noodklok

Het bestuur meldt het volgende: .

Er melden zich consequent te weinig vrijwilligers om het gebouw open te houden. En degenen die wel zijn komen helpen zijn de mensen die al veel voor de club doen.

Als we het gebouw moeten sluiten, betekent dit dat:

  • Verzorging niet meer toegankelijk is en de Toiletten niet toegankelijk zijn
  • De kantine dicht gaat
  • Trainers niet bij hun trainingsmateriaal kunnen

Voorkom verrassingen

Omdat we op dit moment niet met zekerheid kunnen aangeven wanneer het gebouw open of dicht zal zijn, adviseren we alle trainers/begeleiders om hun trainingsspullen mee naar huis te nemen zodat niemand voor een verrassing komt te staan als het gebouw gesloten is. Het ophalen van de spullen kan vandaag of zaterdag.

Wij doen wederom een dringend beroep op eenieder om zich aan te melden. Ondertussen bereiden wij een schema voor dat zal ingaan als zich onvoldoende vrijwilligers melden. Dit zal een schema zijn waarin op alle trainings- en wedstrijddagen teams bij toerbeurt worden ingedeeld om vrijwilligers aan te leveren. Dit gaat om vrijwilligers die bij de ingang helpen met QR-codes scannen en hulp bij placeren in de kantine.

Hopelijk melden zich snel vrijwilligers aan zodat de club kan blijven draaien zoals voorheen.

Geschreven door