Sterke daling (32%) bouwvergunningen woningen in Almere vorig jaar naar 1149 tegenover een landelijke stijging van 10%.

Uit de vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt landelijk een stijging van 10% van het aantal verleende bouwvergunningen voor nieuwe woningen naar 74.000 woningen. In Almere daalde echter dit aantal fors met 32% naar 1149 tegenover 1700 in 2020. Dit zijn de woningen die over circa 2 jaar opgeleverd worden.

Daarmee realiseert het stadsbestuur maar 46% van de eigen woondoelstelling van 2500 woningen per jaar. Dit aantal is in geen bestuursjaar afgelopen 4 jaar gerealiseerd. Deze lage cijfers betekenen een opwaartse druk voor de toch al scherp gestegen koop- en huurprijzen. Een nadere analyse volgt.

Klik hier voor de link

Geschreven door