Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen Almere steeg in 2021 met 8,3% naar 1446.

In 2021 werden in Almere 1446 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Daarmee sluit het stadsbestuur het laatste volle bestuursjaar af met een mooie stijging van 8,3% ten opzichte van 2020.

Landelijk daalde het aantal opgeleverde woningen licht met 2%. Almere haalt echter niet de aantallen in 2018 en 2019 van ruim 1600 nieuwe woningen. Ook ligt het aantal met 58% nog ver van de eigen woondoelstelling van 2500 nieuwe woningen per jaar (inclusief transformatie). Definitieve cijfers over transformatie en het aantal afgegeven bouwvergunningen komen later, maar de afgelopen jaren liep het aantal nieuwe woningen door transformatie in Almere fors terug (2020:84). Ook daalde vorig jaar tot en met het derde kwartaal het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwe woningen t.o.v. 2020. Dit voorspelt het aantal opgeleverde woningen over circa 2 jaar.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/04/bijna-69-duizend-nieuwbouwwoningen-in-2021

Geschreven door