Aantal bouwvergunningen 1e kwartaal daalt in Almere met 27% naar 223, landelijk daalt het met 13%

Volgens recente CBS-cijfers daalde landelijk het aantal bouwvergunningen in de eerste 3 maanden van dit jaar met bijna 13% naar 16.600 en daalde het in Almere tweemaal zoveel met 27% naar 223.

Dit is het laagste aantal vergunningen vergeleken met de 1e kwartalen van de afgelopen 4 jaren, zo werden in 2020 nog 433 vergunningen verleend. Dit aantal geeft het aantal woningen aan dat over circa 2 jaar wordt opgeleverd. Wat niet is vergund wordt ook niet gebouwd. De cijfers zijn voorlopig maar in de praktijk wijken ze weinig af van de definitieve cijfers.

In plaats van een flinke stijging van de woningbouwproductie tegen de groeiende woningnood lukt het de bouwsector en de politiek maar niet om te versnellen. Zowel landelijk als in Almere laat de praktijk zelfs het tegenovergestelde zien van wat landelijk CDA Minister Wonen Hugo de Jonge en lokaal VVD wethouder Wonen Julius Lindenbergh beloven.
Circa 46% van het lager aantal vergunningen in Almere was in deze periode voor woningcorporaties die daarmee hun lage woonproductie in voorgaande jaren enigszins compenseren. Zo’n 50 vergunningen waren voor particuliere opdrachtgevers, veelal zelfbouw.

CDA minister De Jonge, VVD wethouder Lindenbergh

Geschreven door