Beëindiging proef toegang met QR-code Hospitaalstalling

Woensdag 9 maart is de proef toegang met QR-code in de Hospitaalstalling beëindigd. De deur is binnen de reguliere openingstijden weer geopend waardoor bezoekers zonder QR-pas ook de stalling in en uit kunnen.

De QR-pas blijft voorlopig actief, wat inhoud dat je als bezoeker buiten de reguliere openingstijden ook je fiets in de fietsenstalling Hospitaaldreef kunt stallen.

Tijdens de pilot zijn er ongeveer 1500 passen met QR-code uitgedeeld en is er de mogelijkheid geweest om een enquête in te vullen. Deze gaan we de komende tijd evalueren. De uitkomsten van de proef worden via de website gedeeld, zodra de evaluatie is afgerond.

Geschreven door