Controle op prostitutie in woning Almere Stad

Onlangs is in een woning aan de Hendrik Werkmanstraat (Tussen de Vaarten) een controle uitgevoerd door toezichthouders van de gemeente en politie, vanwege het vermoeden van mogelijke illegale prostitutie op dat adres.

In de woning werden meerdere buitenlandse vrouwen aangetroffen. Onderzoek wees uit dat er sprake was van illegale prostitutie. De situatie is onmiddellijk beëindigd en de burgemeester bekijkt welke bestuurlijke maatregelen getroffen kunnen worden tegen deze vorm van ondermijning.

Hoe herken ik ondermijning?

Ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de bovenwereld (de ‘gewone’ maatschappij) en de onderwereld (criminelen) vervagen. Denk hierbij aan illegale hennepteelt, drugshandel, mensenhandel, gedwongen prostitutie of arbeidsuitbuiting, criminele motorbendes, bedreiging en intimidatie, zorgfraude en vastgoedfraude.

Ondermijning is een probleem dat de maatschappij verzwakt en uiteindelijk zelfs ontregelt. De strijd tegen ondermijning gebeurt door onder meer politie en gemeenten. Maar ook u kunt iets doen.

Ziet, hoort, ruikt u onraad? Hebt u het gevoel dat er iets niet pluis is? Wordt u bedreigd? Meld het! Altijd. Bij spoed: bel 112. Geen spoed, wel politie: 0900-8844. Anoniem melden? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Foto Politie Almere.

Geschreven door