Gelijke monniken… | Column Ton Theunis

De Floriade gaat open. Met nog 32 dagen te gaan heeft onze burger(stief)moeder, Ank Bijleveld, de gemeentevergunning ervoor afgegeven.

Met een pagina of twintig aan zaken eraan gehecht die de BV allemaal alsnog dient te regelen. Want er klopt nog steeds heel veel niet.

De Floriade moést namelijk open. Als je tien jaar lang hebt geroeptoeterd hoe geweldig het allemaal wordt, daar ruim honderdzestig miljoen in hebt gepompt én de Koning heeft laten weten dat hij zelf het hek open komt doen, dan kan het niet níet doorgaan.

Dus die vergunning moést er vanzelfsprekend ook komen. Ondanks het feit dat twee deskundige bureaus, ingehuurd om te inspecteren of de Floriade aan de voorwaarden voldoet, de eerste versie afkeurden en daarna de tweede, oh schrik, eveneens.

De afgegeven vergunning is daarmee wel tot een vodje waardeloos papier verworden. Als er iets ergs gebeurt, is ook de stad Almere verantwoordelijk.

Wat kan er nou gebeuren, vraagt u zich wellicht af. Doemdenker, zeurkous, negatieveling…

Nou, veel bouwsels zijn zonder vergunning neergezet en een flink aantal wordt dat momenteel nog. En de verleende vergunningen zijn met vreselijke haast verleend. Even terzijde: het kan dus wel snel, alleen niet voor u…

Als bijvoorbeeld een conferentiezaal in brand vliegt, mensen in het gedrang van al die duizenden bezoekers worden doodgedrukt, als de kabelbaan urenlang in de brandende zomerzon stil hangt boven de A6, dan hoort een veiligheidsplan daarin te voorzien.

De aan- en afvoer van bezoekers, parkeerplaatsen, het moet allemaal in een goed mobiliteitsplan zijn vervat om overlast en files te voorkomen.

Alleen met een deugdelijk veiligheidsplan en mobiliteitsplan mág een gemeente een evenementenvergunning afgeven. Dat is echt niet voor niets zo.

Die plannen deugen niet en de controleurs hebben dat ook geconstateerd. Maar ja, zonder vergunning geen feestje. En daarom heeft de gemeente Almere haar regels ‘maar een beetje opgerekt.’

En iedereen die erover gaat, vindt het blijkbaar goed. Want wat kan er nou helemaal gebeuren?

Ach, ik kan me nog een stille ramp op de West-Friese Flora in Bovenkarspel herinneren in 1999. Verneveld water uit een bubbelbad dat was gevuld middels een brandslang waarin zich de agressieve Legionella pneumophila-bacterie had ontwikkeld. Het leidde tot 206 ernstig zieken en 32 doden. En niemand merkte toen dat het gebeurde tot het te laat was.

Dat ‘onze’ Floriade met veel amateurisme en onkunde tot stand is gekomen, maakt een wel deugdelijke vergunning zelfs tot absolute noodzaak. Je moet er niet aan denken…

Maar die goed doortimmerde vergunning is er dus niet. En het feest moét doorgaan, ten koste van alles. Dat brengt me tot een laatste opmerking.

Die over bestuurlijke geloofwaardigheid. Want een overheid die omwille van haar prestige met haar eigen regelgeving haar reet afveegt, anders kun je dit niet noemen, doet iets veel ergers dan ze kennelijk beseft.

Ze laat haar burgers zien dat er twee werelden zijn. Die van bestuurders, stakeholders, politici en die van de burger. Die laatste mag niets zonder een vergunning van de eerste.

Gelijke monniken, gelijke kappen? Mooi niet!

Recent werd met veel bombarie en voor veel geld in de hal van het gemeentehuis een kast neergezet waarin holografische opnames van ‘markante’ inwoners u vertellen over het belang van Artikel 1 van onze Grondwet.

Voor wie de tekst niet kent, ze begint met: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.’

Nou, een beter voorbeeld van schending van de Grondwet heb ik in de afgelopen jaren niet gezien.

Gelijk behandeld in gelijke gevallen? Opent u maar eens een patatkraam op een pleintje in uw wijk en klokt u maar hoe lang het duurt voor er een paar BOA’s opduiken. Hakt u eens een boom om die in uw tuin op uw schuurtje dreigt te vallen. Begin een winkeltje, organiseer een straatfeest…

Die holografische poppenkast kan maar beter snel weer uit de hal verwijderd worden. Want uw gemeente vertelt sprookjes. Poppetje gezien? Kastje dicht!

Geschreven door