Werken naast de bijstand wordt aantrekkelijker gemaakt

Op 24 augustus 2021 heeft de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan over bijstandsgerechtigden die inkomen uit arbeid ontvangen.

De Centrale Raad heeft besloten dat de gemeente moet berekenen hoe hoog het inkomen is, nadat de vrijlating op inkomen is toegepast. Als het resultaat van die berekening lager uitvalt dan de toepasselijke bijstandsnorm, dan heb je nog steeds recht een aanvullende bijstand.

De gemeente Almere gaat vanaf 1 april 2022 de uitspraak toepassen en met terugwerkende kracht de beëindigen vanaf 24 augustus 2021 opnieuw beoordelen. Het kan dus zijn dat sommige inwoners een nabetaling ontvangen.

Wat is Inkomstenvrijlating?

Inkomstenvrijlating betekent dat een gedeelte van het inkomen uit arbeid niet als middel wordt gezien voor het recht op algemene bijstand.

Hoe hoog is de inkomstenvrijlating? 

De inkomstenvrijlating van 25% met een maximum van € 224,00 wordt voor maximaal 6 maanden toegepast.

De inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar duurt in totaal 36 maanden. Zij hebben eerst recht op een vrijlating van 25% en na de 6 maanden van 12,5% met een maximum van € 139,71.

Wanneer heb je recht op inkomstenvrijlating?

Deze regeling geldt alleen voor personen ouder dan 27 jaar.

De inkomstenvrijlating wordt een keer per bijstandsperiode toegepast. Dit kan gespreid worden toegepast. Het kan dus zijn dat bij de beoordeling van het inkomen geen vrijlating meer kan worden toegepast, omdat deze al volledig is opgebruikt.

Voorbeeld

Hieronder volgt een voorbeeld van het gevolg van de uitspraak. Let op: deze bedrage zijn fictief en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Er is geen rekening gehouden met loonheffingskortingen, vakantietoeslag, mogelijk ander inkomen, enzovoort.

Oude situatie

Jannie ontvangt een bijstandsuitkering als alleenstaande. Zij ontvangt € 1000,00 netto per maand.

Jannie heeft vanaf 1 maart 2022 werk gevonden. Zij gaat aan de slag als administratief medewerker en verdient € 1100,00 netto per maand. Jannie heeft vanaf 1 maart 2022 geen recht meer op een bijstandsuitkering.

Nieuwe situatie

Jannie ontvangt een bijstandsuitkering als alleenstaande. Zij ontvangt € 1.000,00 netto per maand.

Jannie heeft vanaf 1 maart 2022 werk gevonden. Zij gaat aan de slag als administratief medewerker en verdient € 1.100,00 netto per maand. De gemeente beoordeeld eerst of Jannie recht heeft op een vrijlating. Heeft Jannie recht op een vrijlating? Dan wordt berekend of Jannie met de inkomstenvrijlating nog recht heeft op aanvullende bijstand. De vrijlating bedraagt 25% van het inkomen met een maximum van € 224,00.

Volgens de berekening moet de gemeente met een inkomen rekening houden van € 976,00 per maand. Dit blijft onder de voor haar geldende bijstandsnorm. De uitkering van Jannie wordt nog niet beëindigd.

Let op!

Doordat de vrijlating toegepast wordt, heb je meer inkomsten ontvangen. Dat kan invloed hebben op de toeslagen van de belastingdienst.

Reserveer hiervoor. Het voordeel van de vrijlating is hoger dan de eventuele terugbetaling van de toeslagen.

Geschreven door