Ontwerpbureau Karres en Brands geselecteerd voor Pampushout

De gemeente werkt aan plannen voor wonen in het bos in Pampushout. Ideeën en suggesties van omwonenden en andere belanghebbenden komen in 3 verschillende ontwerpvarianten. Bureau Karres en Brands helpt de gemeente hierbij.

De gemeente werkt aan plannen voor wonen in het bos. In Pampushout – in de strook tussen de Godendreef en het Van Wagtendonkpad – moeten 850 woningen komen. In februari en maart zijn de ideeën en suggesties van omwonenden en andere belanghebbenden over deze ontwikkeling verzameld. Deze worden verwerkt in 3 verschillende ontwerpvarianten. Om de gemeente daarbij te helpen is bureau Karres en Brands geselecteerd.

Duurzaam ontwerpbureau

Karres en Brands is een bureau met veel ervaring in duurzaam ontwikkelen. Ze weten hoe je in een gebied een mooi landschap met gebouwen kunt realiseren, en daarbij nieuwe natuur kunt ontwikkelen, en deze ontwikkeling door laten gaan als de woningen al bewoond zijn. Over deze ontwikkeling heeft het bureau onder andere het volgende aangegeven. “De ruimtes moeten het hart raken, niet alleen het hoofd. Dat is het moeilijkst van alles.”
Meer informatie over dit bureau vind je op karresenbrands.com.

Van suggestie en idee naar ontwerpvariant

De komende periode ontwerpen Karres en Brands met vakspecialisten van de gemeente verschillende ontwerpvarianten. Ze doen dit op basis van de aangedragen ideeën en suggesties, passend binnen de opgave. Hierbij zijn specialisten van ecologie, wonen, verkeer en het sociaal domein betrokken. Medio juni zijn de 3 concept ontwerpvarianten klaar. Vanaf half juni kunnen omwonenden en andere belanghebbenden reageren op deze ontwerpvarianten.

Meer over Pampushout

Informatie over de ontwikkeling van Pampushout, de ingebrachte suggesties en ideeën en de mogelijkheid om te reageren, staat op stadsgesprekken.almere.nl.

Geschreven door