Veel bezwaar tegen bouw in groen van Muziekwijk

De bouw van 200 woningen aan de Youri Egorovweg in Muziekwijk stuit op felle bezwaren van omwonenden. Zij willen de bouwlocatie groen houden.

Voor het terrein heeft de gemeente plannen om onder meer thuisloze jongeren en starters onderdak te bieden. De gemeente heeft als doel de dakloosheid onder jongeren volledig op te heffen.

Ruim 800 inwoners van de wijk hebben een petitie getekend tegen de bouw. Donderdagavond herinnerden insprekers aan beloften uit verkiezingsprogramma’s van onder meer VVD, PVV, CDA en SP die allemaal het belang van groen in de stad erkennen.

Bezwaarmakers voeren aan dat Muziekwijk-Noord slecht scoort als het om groen gaat. Ze verwijten de gemeente niet geïnformeerd te zijn over de plannen zoals die in de media kwamen. Insprekers lieten er geen misverstand over bestaan dat ze actie blijven voeren voor het groen.

Het plan voor de bouw is nog niet inhoudelijk besproken door de gemeenteraad. Eerst wil wethouder De Jonge een informatieavond voor de buurtbewoners.

Geschreven door