Schokkend lage opkomst: en nu? | Column Tjeerd Herrema

Twee maanden zijn alweer bijna verstreken sinds de raadsverkiezingen en een nieuw stadsbestuur lijkt nog niet in zicht. Tot nu toe zijn alleen de PVV en Forum als voorspelbare afvallers gemeld gezien hun opvattingen en de uitsluiting door andere partijen. Het proces en inhoudelijke discussie onttrekken zich allemaal aan de openbaarheid.

Van een cultuurbreuk onder leiding van de grootste fractie de VVD is vooralsnog geen sprake. Als je doet wat je altijd deed krijg je ook wat je altijd kreeg. Het is te hopen dat dit keer nieuwe wegen worden bewandeld waarbij in de openbaarheid de raad en de stad betrokken worden bij een nieuw programma voor de komende 4 jaar. Dat kost misschien meer tijd maar dat win je terug aan draagvlak en uitvoering.
Ook heeft de nieuwe raad nog geen discussie gevoerd over de dramatisch lage opkomst in Almere. De nieuwe raad gaat al snel over op de veel te lange lijst van wachtende agendapunten alsof het ‘business as usual’ is. Een eerste reactie en analyse van partijen die medeverantwoordelijkheid dragen voor de lage opkomst blijft tot nog toe uit.


Het enige te waarderen initiatief tot duiding van de laagste opkomst ooit komt van Casa Casla i.s.m. Almere Deze Week die in gesprek gingen met niet-stemmers. De NRC deed hier verslag van omdat Almere ook landelijk slecht scoort. Even was Almere met 30% zelfs landelijk koploper maar dat bleek een telfout. Kan gebeuren, maar ook van de 39,8% opkomst bleef tijdelijk burgemeester Bijleveld geschokt.
Al sinds 2014 is de opkomst in Almere onder de 50% en steunt de gemeenteraad dus NIET meer op de meerderheid van de kiezers. Op dit serieuze en groeiend probleem voor draagvlak en legitimatie voor besluitvorming is tot nog toe geen adequaat antwoord gevonden. Het antwoord ligt ook niet alleen in Almere, de opkomst bij raadsverkiezingen daalt helaas overal. Maar het daar alleen op schuiven is veel te gemakkelijk en ontkent het eigen Almeerse deel van het probleem.


Iedereen was geschokt door de lage opkomst en de roep tot echte verandering was groot, maar die urgentie zakt weg naarmate de tijd verstrijkt tot de volgende raadsverkiezingen met een nog lagere schokkende opkomst. Laat het dit keer niet zover komen.

Tjeerd Herrema

Geschreven door