Skills CV app voor een eerlijker selectieproces

In mei 2022 wordt de SkillsCV app in Almere gelanceerd. SkillsCV is een app die mensen helpt om een baan te vinden waarbij de eigen skills leidend zijn in de match.

Bij SkillsCV gaat het matchen niet enkel op basis van opleidingen of diploma’s, maar is er veel ruimte om juist vaardigheden en ervaring te laten zien. Bovendien is het cv in de app anoniem en worden persoonsgegevens pas bekend gemaakt als de werkzoekende daar toestemming voor geeft. De gemeente Almere steunt dit initiatief om zo te zorgen voor een eerlijker selectieproces.

Waarom SkillsCV

Een passende baan is voor de één dat waar ze voor gestudeerd hebben en voor de ander dat waar ze van nature talent voor hebben. Vaak wordt er gekeken naar diploma’s, maar het gaat ook om wat iemand kan en hoe iemand in het leven staat. Bovendien wordt er soms nog steeds geselecteerd op basis van bijvoorbeeld leeftijd, afkomst of geslacht. In de SkillsCV app ziet ieders cv er hetzelfde uit en door de mogelijkheid om anoniem te solliciteren wordt er gestreefd naar een inclusiever, transparanter en eerlijker selectieproces.

Potentieel talent in de regio houden

De gemeente Almere wil zoveel mogelijk Almeerders stimuleren om de SkillsCV app te gebruiken. Maarten Westerduin, CEO SkillsCV: “De banen zijn er gewoon, ook in de regio. Als we de gezochte skills direct matchen met de baanzoekers kunnen ze blijven wonen en werken in deze mooie gemeente.” In dashboard van de app kan de gemeente zien wat voor skills er worden gevraagd door Almeerse bedrijven en wat voor skills er aanwezig zijn bij Almeerse kandidaten. Uiteindelijk wil de gemeente ervoor zorgen dat zoveel mogelijk potentieel talent in de regio blijft werken. Hiervoor is het belangrijk dat het onderwijs en de arbeidsmarkt in Almere op elkaar aansluiten. Met de informatie die uit de app wordt verkregen kan in samenwerking met scholen gericht gemonitord en gestuurd worden als het gaat om aanbieden van begeleiding, vervolgopleidingen of trainingen van de alumni.

Meer informatie over SkillsCV staat op skillscv.nl

Geschreven door