Feestelijke opening pride photo tentoonstelling in Almere Centrum

De tentoonstelling, die is samengesteld uit de bijna 2500 inzendingen uit 41 landen voor de Pride Photo Award, bestaat uit twintig grote panelen.

Naast de winnende foto’s worden ook verschillende urgente, verrassende en mooie  ‘Unseen’ beeldverhalen getoond, zoals de mate waarin LHBTQIA+ personen wereldwijd hard getroffen zijn door de pandemie. Maar ook de onderdrukking van de LHBTQIA+ mensenrechten, homoseksualiteit in de sport, eenzaamheid onder ‘roze’ ouderen en geweld tegen transgenders. De stichting wil met de foto’s bezoekers aan het denken zetten over seksuele- en genderdiversiteit. 

De onderwerpen worden toegelicht in korte teksten op de fotopanelen. Wie behoefte heeft aan meer duiding kan een QR-code scannen, waarmee aanvullende informatie en een audio fragment kan worden opgeroepen over de fotograaf, het werk en de thematiek. 

Ik ben dan ook ontzettend blij met de vele financiële donaties. De vernielingen in Vlissingen hebben aangetoond dat de zichtbaarheid voor seksuele- en genderdiversiteit hard nodig is. Dankzij de steun zijn we nu in staat om, met een herstelde tentoonstelling, door te gaan met onze landelijke tour, die bezoekers op een laagdrempelige manier aanzet tot denken over seksuele- en genderdiversiteit. Dit leidt hopelijk tot een dialoog en uiteindelijk tot het vergroten van de acceptatie.” aldus Pride Photo directeur Hein-Jan Keijzer.

STICHTING PRIDE PHOTO AWARD

Stichting Pride Photo Award is een Nederlandse organisatie, opgericht in 2010, die tot doel heeft om de acceptatie van LHBTQIA+ personen, en seksuele- en genderdiversiteit in de samenleving te bevorderen. Dit doen we met het tonen van foto’s, die verhalen vertellen over de positie van de wereldwijde LHBTQIA+ gemeenschap. De foto’s worden geselecteerd uit de inzendingen voor de internationale fotowedstrijd die Stichting Pride Photo Award jaarlijks organiseert. Zo hoopt Stichting Pride Photo Award op een toegankelijke manier veel mensen te bereiken van diverse leeftijden, opleidingsniveaus, culturele achtergronden, herkomst en met uiteenlopende opvattingen.

Opening: De opening van de Pride Photo Tentoonstelling 2022 in Almere vindt plaats op vrijdag 10 juni, om 12:00, op het Busplein in Almere, voor het WTC, in aanwezigheid van diverse lokale en regionale LHBTQIA+ belangenorganisaties, waaronder het COC. Pers kan zich vooraf aanmelden via info@pridephoto.org.

Geschreven door